Personuppgiftspolicy

Inledning

Egermalm Utveckling AB är angelägen om att behandla personuppgifter på ett säkert och tillförlitligt sätt i samband med att du besöker och använder vår hemsida och kursplattform: eu1.se, egermalmutveckling.simplero.com.

Denna integritetspolicy ( "Personuppgiftspolicy") innehåller den information som du har rätt till när det samlas information från vår hemsida, och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om dina rättigheter och våra riktlinjer och rutiner för behandling av personuppgifter som vi får från dig via din användning av vår webbplats.

Denna integritetspolicy är föremål för svensk lag och kan uppdateras från tid till annan, bland annat till följd av förändringar i gällande dataskyddslagstiftning eller att de tjänster som finns på webbplatsen utvidgas eller ändras. Vi kommer att meddela dig om detta kräver nya samtycke.

Läs igenom denna policy noggrant för att få en klar uppfattning om hur vi samlar in, använder, skydda eller på annat sätt behandla dina personuppgifter.

Samtycke

För att dra nytta av de tjänster som finns på vår hemsida, är det nödvändigt att du ger oss vissa begärda personuppgifter. Om du inte vill ge oss sådan nödvändig information, kan vi tyvärr inte ge dig tillgång till den begärda tjänsten.

Genom att använda tjänster på vår hemsida, bekräftar du att du har läst och att du förstår och samtycker till innehållet i denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera dock att detta kan leda till att vi inte längre kan leverera våra tjänster till dig.

Om barn under 16 år har gett oss personlig information, kommer vi att radera informationen så fort vi blir medvetna om att det förhåller sig så. Vårdnadshavare kan kontakta oss.

Behandlingsansvarig

Egermalm Utveckling ABs ägare, Maria Egermalm, ansvarar för hanteringen av personuppgifter i samband med vår verksamhet efter den aktuella persondataskyddslagstiftningen. Med behandlingsansvarig avses den person som bestämmer syftet med behandling av personuppgifter och de verktyg som ska användas. Det är behandlingsansvarig som har det övergripande ansvaret för behandlingen av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter: Information som hänför sig till en individ, till exempel information om namn, bostadsort, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen avser all användning av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och för leverans.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Genom att nyttja våra tjänster på vår hemsida kommer vi att kunna behandla dina personuppgifter, inklusive men inte begränsat till:

Adress
Betalningshistorik, inklusive datum och tid, belopp som debiteras, kreditkortsinformation och andra transaktionsuppgifter.
Användarnamn
E-post
Företagsnamn
Information om hur du använder våra webbplatser som din sökhistorik, vilket undersidor som besökts
Enhetstyper
Information om kontakt
IP-adresser
Kommentarer och aktivitetsloggen från vår kursportal (efter inloggning)
Mailkorrespondens
Namn
Webbläsarinställningar
Operativsystem
Password (krypterad för oss)
Telefonnummer
Datatrafik

Så inhämtas informationen:

Vi behandlar personlig information som du lämnar via formulär på vår hemsida, till exempel:

Kontaktformulär eller prenumeration på vårt nyhetsbrev
Anmälan till en gratiskurs, webinar eller liknande
Nedladdning av exempelvis e-bok, guide eller liknande
Inköp av kurser, tjänster eller produkter på vår hemsida
Kommentarfält

Syftet med den information som samlas:

Vi är fast beslutna att behandla personuppgifter på ett sätt som gör att du kan vara säker på att din information behandlas konfidentiellt.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för dig för att använda våra tjänster och använda våra webbplatser.

Vi kommer att behandla personuppgifter som vi får direkt från dig eller via tekniska sätt (till exempel automatisk registrering via våra servrar) för de ändamål som beskrivs nedan och för att ge, övervaka och analysera användningen av tjänster och webbplatser samt utföra underhåll och förbättringar.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att tjäna din användning av tjänsterna och webbsidor på bästa möjliga sätt.

När du ger personlig information för att få tillgång till våra tjänster och webbplatser, kommer vi att behandla dina personuppgifter till:

Ge tillgång till våra produkter och tjänster
Att skicka ut relevant information
Kundservice
Erbjuda dig gratis tips, e-böcker, guider och liknande
Ge dig information om de mest relevanta produkterna och tjänsterna

Vi kommer inte att använda personuppgifter för något annat ändamål än det angivna, om det inte finns uttryckligt samtycke om användningen för andra ändamål.

Så sparas informationen:

Information erhållen via formulär på vår hemsida. Detta lagras i vårt CRM-system i WebinarJam och Simplero, som är de system vi använder för att lagra kunddata och automatisera marknadskommunikation.

Informationen lagras tills du begär att de tas bort eller att de har varit inaktiva under två år, om inte annat föreskrivs i lag.

Informationen raderas på begäran genom att kontakta oss.

Så här tar du bort din personliga information:

Informationen raderas på begäran genom att kontakta oss via telefon, 0768-580 886 eller maria@eu1.se

Utlämnande av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte med utomstående tredje part, med mindre än du vill använda betalningserbjudanden från våra underleverantörer som Arvato, PayPal eller Stripe. Dessa underleverantörer kan behandla personuppgifter på uppdrag av oss.

Om vi ​​skulle lämna ut personlig information till organisationer som utför tjänster för vår räkning, kommer vi att kräva att tjänsteleverantörer endast använder sådana personuppgifter i syfte att tillhandahålla sådana tjänster till oss och vi kommer att få garantier som anses nödvändiga för att skydda dina personuppgifter för ändamålet.

Alla tredjeparter som tar emot personlig information från oss är skyldiga att följa våra normer för behandling av personuppgifter eller motsvarande normer och skyldigheter som följer av gällande lagar.

Om det krävs enligt lag eller det misstänks att det begås brott i samband med användning av våra tjänster, kan den personliga informationen vi har om dig lämnas ut till myndigheterna.

När personuppgifter kan bli föremål för överföring till en annan organisation i samband med en fusion, finansiering, omorganisation eller upplösningstransaktion av hela eller delar av oss, kommer vi att göra detta endast om de inblandade parterna har tecknat ett avtal som innebär att insamling, användning och spridning av personuppgifter är begränsad till de ändamål som rör transaktionen, inklusive en bestämning av om transaktionen ska bli av eller inte, och personlig information är avsedd för de inblandade parterna för att genomföra och slutföra transaktionen. Om ett annat företag köper oss eller vår verksamhet eller tillgångar, skulle detta företag har tillgång till personlig information som samlas in av oss, och tillträder de rättigheter och skyldigheter när det gäller din personliga information som beskrivs i denna policy.

Tredjepartslänkar

Av och till, efter vårt val, kan vi inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller -tjänster på vår hemsida. Vi kan också ha länkar på vår hemsida till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Dessa länkar erbjuds endast för information. Dessa tredjeparts webbplatser har separata och oberoende integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att läsa policyen för varje webbplats du besöker. Vi har inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa webbplatser.

Säkerhet

Att skydda din personliga information är viktig för oss. Därför gör vi vad vi kan för att bevara och använda rimliga åtgärder av fysisk och teknisk säkerhet kring kontor och informationslagringsanläggningar, för att förhindra förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande eller ändring av din personliga information.

Din personliga information behandlas bakom säkra nätverk och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter till sådana system, och som krävs för att behandla personuppgifter konfidentiellt. Vi använder begränsade datorsystem, som finns i anläggningar med fysiska säkerhetsåtgärder.

Vi utvärderar vår datainsamling, lagring och behandling, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda obehörig åtkomst till våra datorsystem.

Alla betalningstransaktioner behandlas via en gatewayleverantör och lagras eller bearbetas inte på våra servrar. Dessutom är alla debet- och kreditkortsuppgifter du uppger krypterade via SSL-teknik (Secure Socket Layer).

Om en anställd hos oss missbrukar din personliga information kommer det att anses vara ett allvarligt brott där vi kommer att kunna vidta disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. Om en person eller organisation missbrukar personuppgifter de har fått för att hjälpa till med att leverera våra tjänster och webbplatser, kommer detta att betraktas som ett allvarligt brott där vi kommer att kunna vidta lämpliga åtgärder, bland annat en hävning av avtal mellan oss och den enskilda organisationen.

Vid avvikelser rörande din personliga information kommer vi att meddela dig via e-post inom 4 arbetsdagar.

Överföring av personuppgifter till utlandet

Din personliga information kan överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och andra länder som EU-kommissionen har anses ha ett fullgott skydd av personuppgifter på grundval av artikel 45 i förordning (EU) 2016/679. Ditt samtycke till denna integritetspolicy representerar ditt samtycke till denna överföring.

Dina rättigheter

Du som användare av vår webbplats har, med de begränsningar som följer av aktuella lagar om personlig integritet, rätten att få insyn i dina personuppgifter och du har rätt att veta hur de behandlas. Du kan också kräva korrigeringar, raderingar och begränsningar vid behandling av personlig information som vi lagrar om dig.

Du kan när som dra tillbaka ditt samtycke och alla uppgifter om dig kommer att raderas, förutom de som krävs med anledning av till exempel redovisningslagen om du är betalande kund.

Kontakta

Om du vill begära åtkomst, rättelse eller radering av personuppgifter, har frågor eller frågor om denna integritetspolicy, vår behandling eller vill klaga på vår behandling, kan du kontakta oss på:

Telefon: 0768-580 886
E-post: maria@eu1.se
Post: Egermalm Utveckling AB, Lur 1111, 282 76 HÄSTVEDA

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen om eventuella förhållanden när det gäller behandling av din personliga information. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.